Logo der Universität Wien

CALIPSO (Ca2+   and light signals in photosynthetic organisms) jest oryginalną miedzy-dyscyplinarną i miedzy-sektorową siecią badawczą złożoną z dziewięciu akademickich instytutów badawczych oraz trzech partnerów przemysłowych. Sieć ta prezentuje przykład nowoczesnego kształcenia młodych naukowców w kontakcie z partnerami przemysłowymi pokazując jak wykorzystać wyniki pracy badawczej z rożnymi organizmami modelowymi w transferze ‘know-how’ do przemysłu.

Celem CALIPSO jest identyfikacja sygnałów wapniowych oraz fosforylacji białek spowodowanych zmieniającym się otoczeniem, które mają wpływ na fotosyntezę i metabolizm. Naukowcy z CALIPSO pracują z szeroką gamą organizmów pokrywającą całe spektrum filogenetyczne: od alg do ekonomicznie ważnych roślin naczyniowych. W celu zbadania jak fotosyntezujace organizmy aklimatyzują się do zmieniającego się środowiska użyte zostaną najnowsze technologie z dziedziny biologii molekularnej, biochemii, proteomiki, metabolomiki, genetyki, bioinformatyki i biologii systemowej. Nowoczesne połączenie naukowych umiejętności z ich przemysłowym wykorzystaniem należy do atutów CALIPSO, ponieważ uczestnicy programu będą w ten sposób zapoznani z różnymi punktami widzenia – akademickim oraz przemysłowym.

Aktywny udział dwóch pełnoprawnych partnerów przemysłowych Bayer CropScience, Gent (BE) i Ecoduna, Bruck/L (AT) oraz Proton Systems Instruments, Drasov (CZ) jako partnera wspierającego całe przedsięwzięcie pozwoli na miedzy-sektorową, długoterminową współpracę środowiska akademickiego z  przemysłem  w celu:  (I) ulepszenia plonu i odporności roślin oraz (II) rozwoju biotechnologii mikroalg.

Zintegrowane szkolenia programu CALIPSO  zwiększą perspektywy przyszłego zatrudnienia i rozwoju kariery młodych naukowców poprzez nabycie technicznych umiejętności jak i tak zwanych umiejętności miękkich potrzebnych do pracy na uczelni oraz w sektorze prywatnym. Program szkoleń zawiera trzy warsztaty prezentujące nowoczesne techniki laboratoryjne oraz jedne warsztaty przedstawiające umiejętności niezbędne do pracy w sektorze przemysłowym. Dodatkowo każdy uczestnik programu będzie mógł poszerzyć swoje kwalifikacje poprzez wyjazdy do współpracujących laboratoriów i firm.

Calcium and Light Signalling in Photosynthetic Organisms (CALIPSO)

EU-funded Initital Training Network (ITN)

Contract number GA 2013-607-607

Coordinator:

Markus Teige
markus.teige@univie.ac.at
+43 (0)1 4277 76530, lab: ext. 76566

University of Vienna | Universitätsring 1 | 1010 Vienna | T +43-1-4277-0